Hlavná stránka

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA detí do MATERSKEJ ŠKOLY, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku Varín NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

 Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

Viac...

Odporúčania pri začlenení detí do škôl v súvislosti so situáciou na Ukrajine:

- Vstup detí z Ukrajiny do škôl

- Infografika deti SK, UA
- Odporúčania rodičom SK, UA

- Vzdelávanie detí z Ukrajiny - Візьміть своїм дітям школу з собою - School To Go, rozvrh hodín

Pre viac informácií: minedu.sk

Milí rodičia a priatelia,

dovoľte nám požiadať Vás o venovanie 2% z Vašich daní Rodičovskému združeniu pri Materskej škole O. Štefku vo Varíne (SRRZ-MŠ pri Materskej škole O. Štefku)

Venované 2 % dane slúžia ako finančná podpora pri zabezpečovaní rôznych aktivít pre deti organizovaných školou, skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu a edukačného i interiérového vybavenia.

Viac...