Hlavná stránka

Prezenčné vyučovanie začne v tomto termíne v materských, základných i stredných školách.
Minister školstva vyzval rodičov, aby žiakov pred nástupom pretestovali a aby sa žiaci ideálne testovali v prvých týždňoch 2x do týždňa.
Fungovanie škôl sa bude opäť riadiť Školským semaforom.
Na školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva naďalej povinné rúška.

Deti do 6 rokov a deti v materských školách majú podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR výnimku z nosenia rúšok.

Pred nástupom do školy prosíme vyplniť v elektronickej žiackej knižke Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Ak nemôžete vyplniť vyhlásenie online v iŽK, môžete si tlačivo stiahnuť aj tu: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (DOCX) - 11. 10. 2021

Omnoho jednoduchšie je to online v iŽK: návod.